รับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

รับติดตั้งโซล่าเซลล์ โซล่ารูฟท็อป เพื่อลดค่าไฟในบ้าน ออฟฟิศ โรงงาน

ทางเรารับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริด เพื่อลดค่าไฟในบ้าน ออฟฟิศ และโรงงาน

เรามุ่งเน้นถึงการติดติดตั้งโซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพ อุปกรณ์ที่เลือกใช้มีมาตรฐาน เช่น

 แผงโซล่าเซลล์เป็นแผง Tier 1 N-Type ประสิทธิภาพสูง โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน

 อินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านการรับรองจากการไฟฟ้า 

  

แพ็คเกจระบบโซล่าเซลล์ 3-20kw

 

 


 

 

โซล่าเซลล์ออนกริด 3KW

ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด โซล่ารูฟท็อปขนาด 3kW

ประหยัดไฟเดือนละ 1,800 - 2,250 บาท
รายการอุปกรณ์ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด โซล่ารูฟท็อปขนาด 3kW (รวมค่าติดตั้ง)

1. Huawei SUN2000-3KTL-L1 + Smart Meter 1 Phase
2. แผงโซล่าเซลล์ Mono 625W Tier 1 (N-Type) จำนวน 5 แผง
3. ตู้ควบคุมและป้องกันโซล่าเซลล์ 1 เฟส 1 สตริง

รวม 99,900 บาท  (ราคาที่เสนออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามชนิดหลังคาและพื้นที่หน้างาน)

หมายเหตุ
- ราคาที่เสนอรวม VAT รวมค่าติดตั้งและค่าขออนุญาตการไฟฟ้าแล้ว แต่ไม่รวมค่าเดินทางไปตจว.
- ใช้แผงโซล่าเซลล์ Tier 1 Mono 625W (N-Type), Inverter Huawei และตัวกันไฟย้อน
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับชนิดหลังคาและพื้นที่หน้างาน
- ถ้าติดตั้งบนดาดฟ้าพื้นปูน มีค่าโครงสร้างรับแผงเพิ่มเติม

โซล่าเซลล์ออนกริด 5KW 1 เฟส

ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด โซล่ารูฟท็อปขนาด 5kW 1 เฟส

ประหยัดไฟเดือนละ 3,000 - 3,750 บาท

รายการอุปกรณ์ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด โซล่ารูฟท็อปขนาด 5kW 1 เฟส (รวมค่าติดตั้ง)

1. Huawei SUN2000-5KTL-L1 + Smart Meter 1 Phase
2. แผงโซล่าเซลล์ Mono 625W Tier 1 (N-Type) จำนวน 8 แผง
3. ตู้ควบคุมและป้องกันโซล่าเซลล์ 1 เฟส 2 สตริง

รวม 149,900 บาท  (ราคาที่เสนออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามชนิดหลังคาและพื้นที่หน้างาน)


หมายเหตุ
- ราคาที่เสนอรวม VAT รวมค่าติดตั้งและค่าขออนุญาตการไฟฟ้าแล้ว แต่ไม่รวมค่าเดินทางไปตจว.
- ใช้แผงโซล่าเซลล์ Tier 1 Mono 625W (N-Type), Inverter Huawei และตัวกันไฟย้อน
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับชนิดหลังคาและพื้นที่หน้างาน
- ถ้าติดตั้งบนดาดฟ้าพื้นปูน มีค่าโครงสร้างรับแผงเพิ่มเติม

โซล่าเซลล์ออนกริด 5kW 3 เฟส

ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด โซล่ารูฟท็อปขนาด 5kW 3 เฟส

ประหยัดไฟเดือนละ 3,000 - 3,750 บาท

รายการอุปกรณ์ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด โซล่ารูฟท็อปขนาด 5kW 3 เฟส (รวมค่าติดตั้ง)

1. Huawei SUN2000-5KTL-M1 + Smart Meter 3 Phase
2. แผงโซล่าเซลล์ Mono 625W Tier 1 (N-Type) จำนวน 9 แผง
3. ตู้ควบคุมและป้องกันโซล่าเซลล์ 3 เฟส 2 สตริง

รวม 159,900 บาท  (ราคาที่เสนออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามชนิดหลังคาและพื้นที่หน้างาน)


หมายเหตุ
- ราคาที่เสนอรวม VAT รวมค่าติดตั้งและค่าขออนุญาตการไฟฟ้าแล้ว แต่ไม่รวมค่าเดินทางไปตจว.
- ใช้แผงโซล่าเซลล์ Tier 1 Mono 625W (N-Type), Inverter Huawei และตัวกันไฟย้อน
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับชนิดหลังคาและพื้นที่หน้างาน
- ถ้าติดตั้งบนดาดฟ้าพื้นปูน มีค่าโครงสร้างรับแผงเพิ่มเติม

โซล่าเซลล์ออนกริด 10kW

ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด โซล่ารูฟท็อปขนาด 10kW

ประหยัดไฟเดือนละ 6,000 - 7,500 บาท

รายการอุปกรณ์ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด โซล่ารูฟท็อปขนาด 10kW (รวมค่าติดตั้ง)

1. Huawei SUN2000-10KTL-M1 + Smart Meter 3 Phase
2. แผงโซล่าเซลล์ Mono 625W Tier 1 (N-Type) จำนวน 16 แผง
3. ตู้ควบคุมและป้องกันโซล่าเซลล์ 3 เฟส 2 สตริง

รวม 249,900 บาท  (ราคาที่เสนออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามชนิดหลังคาและพื้นที่หน้างาน)


หมายเหตุ
- ราคาที่เสนอรวม VAT รวมค่าติดตั้งและค่าขออนุญาตการไฟฟ้าแล้ว แต่ไม่รวมค่าเดินทางไปตจว.
- ใช้แผงโซล่าเซลล์ Tier 1 Mono 625W (N-Type), Inverter Huawei และตัวกันไฟย้อน
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับชนิดหลังคาและพื้นที่หน้างาน
- ถ้าติดตั้งบนดาดฟ้าพื้นปูน มีค่าโครงสร้างรับแผงเพิ่มเติม

โซล่าเซลล์ออนกริด 15kW

ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด โซล่ารูฟท็อปขนาด 15kW

ประหยัดไฟเดือนละ 9,000 - 11,250 บาท

รายการอุปกรณ์ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด โซล่ารูฟท็อปขนาด 15kW (รวมค่าติดตั้ง)

1. Huawei SUN2000-15KTL-M5 + Smart Meter 3 Phase
2. แผงโซล่าเซลล์ Mono 625W Tier 1 (N-Type) จำนวน 24 แผง
3. ตู้ควบคุมและป้องกันโซล่าเซลล์ 3 เฟส 2 สตริง

รวม 319,900 บาท  (ราคาที่เสนออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามชนิดหลังคาและพื้นที่หน้างาน)


หมายเหตุ
- ราคาที่เสนอรวม VAT รวมค่าติดตั้งและค่าขออนุญาตการไฟฟ้าแล้ว แต่ไม่รวมค่าเดินทางไปตจว.
- ใช้แผงโซล่าเซลล์ Tier 1 Mono 625W (N-Type), Inverter Huawei และตัวกันไฟย้อน
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับชนิดหลังคาและพื้นที่หน้างาน
- ถ้าติดตั้งบนดาดฟ้าพื้นปูน มีค่าโครงสร้างรับแผงเพิ่มเติม

โซล่าเซลล์ออนกริด 20KW

ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด โซล่ารูฟท็อปขนาด 20kW

ประหยัดไฟเดือนละ 12,000 - 15,000 บาท

รายการอุปกรณ์ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด โซล่ารูฟท็อปขนาด 20kW (รวมค่าติดตั้ง)

1. Huawei SUN2000-20KTL-M5 + Smart Meter 3 Phase
2. แผงโซล่าเซลล์ Mono 625W Tier 1 (N-Type) จำนวน 34 แผง
3. ตู้ควบคุมและป้องกันโซล่าเซลล์ 3 เฟส 3 สตริง

รวม 397,900 บาท  (ราคาที่เสนออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามชนิดหลังคาและพื้นที่หน้างาน)


หมายเหตุ
- ราคาที่เสนอรวม VAT รวมค่าติดตั้งและค่าขออนุญาตการไฟฟ้าแล้ว แต่ไม่รวมค่าเดินทางไปตจว.
- ใช้แผงโซล่าเซลล์ Tier 1 Mono 625W (N-Type), Inverter Huawei และตัวกันไฟย้อน
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับชนิดหลังคาและพื้นที่หน้างาน
- ถ้าติดตั้งบนดาดฟ้าพื้นปูน มีค่าโครงสร้างรับแผงเพิ่มเติม
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้